Akademia

Programy certyfikacyjne są obecnie w przygotowaniu.

Przewidujemy 3 stopnie certyfikacji:

„Basic”, który można uzyskać po zaliczeniu szkolenia online

„Advanced”, który można uzyskać po przejściu dwudniowego warsztatu szkoleniowego

„Professional”, który wymaga spełniania warunków “Advanced” oraz przeprowadzenia co najmniej 3 badań skuteczności szkoleń w systemie Effect Factor dostępnym online. Dotyczy to zarówno osoby organizatora szkolenia jak i trenera prowadzącego szkolenie