Effect Factor.ninja

Effect Factor.ninja

Co to jest model Effect Factor?

Effect Factor to koncepcja podejścia do szkoleń gwarantująca ich skuteczność.

Co wchodzi w skład koncepcji Effect Factor?

Koncepcja Effect Factor obejmuje 5 etapowy model podejścia do szkoleń: 1. Wyzwanie (określenie potrzeb szkoleniowych); 2. Przygotowanie (określenie celów szkoleniowych); 3. Wydarzenie (przeprowadzenie szkolenia); 4. Ocena skuteczności (3-etapowe badanie skuteczności szkolenia); 5. Wnioski (raport efektywności szkolenia).
Dla każdego etapu, Effect Factor proponuje gotowe narzędzia do pracy:

  1. Wyzwanie – zdefiniuj problem i zdecyduj, czy szkolenie jest najlepszym rozwiązaniem. Skorzystaj z 11 pytań, które warto zadać, zanim przeprowadzi się szkolenie.
  2. Przygotowanie – określ cele na poziomie reakcji, wiedzy, zachowań i rezultatów (dowiedz się więcej) i opracuj koncepcję. Skorzystaj z SKS i TXT (zawartość tekstowa szkolenia) oraz HARM (harmonogram)
  3. Wydarzenie – przeprowadź szkolenie. Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia Llidero oraz platformy Learncom.
  4. Ocena skuteczności – przeprowadź 3 badania skuteczności metodyką EF. Skorzystaj z app.effectfactor.net
  5. Wnioski – przygotuj raport. Skorzystaj z wyników na app.effectfactor.net

MetodykaEF

Co wyróżnia koncepcję Effect Factor?

Effect Factor to koncepcja uniwersalna i łatwa do wdrożenia, niezależna od specyfiki organizacji, formy czy tematu szkolenia, pozwalająca tworzyć skuteczne szkolenia i mierzyć ich skuteczność. Effect Factor koncentruje się na celach, a nie na tematach. Cele szkolenia są kluczem do skuteczności, dlatego sztuka ich formułowania jest jednym z najważniejszych elementów podejścia. Przeczytaj artykuł o formułowaniu celów szkoleniowych.

Co rozumiemy przez skuteczność szkoleń?

Szkolenia są skuteczne tylko, jeżeli zmieniają zachowania ludzi, a przez to wpływają na wyniki całej organizacji. Nie uznajemy istnienia tzw. szkoleń „wiedzowych”, czy obowiązkowych. Celem każdego szkolenia musi być prawdziwa, praktyczna zmiana zachowań.

Co zawiera model Effect Factor?

Model Effect Factor obejmuje 5 etapów procesu szkolenia, od określenia wyzwania do wniosków dotyczących skuteczności. Effect Factor to również narzędzia wspierające poszczególne etapy oraz system pomiaru skuteczności dostępny online. Więcej informacji o modelu znajduje się w tej prezentacji.

Komu może pomóc model Effect Factor?

Trenerom, ekspertom, osobom zarządzającym szkoleniami w biznesie i w firmach szkoleniowych.

Co zyskują uczestnicy szkolenia?

Szkolenia, które pozwolą im osiągać cele, rozwiązywać realne, praktyczne problemy, a nie tylko poszerzać wiedzę.

Co zyskują trenerzy?

Koncepcję tworzenia skutecznych szkoleń oraz narzędzia gotowe do wykorzystania w praktyce. Zmotywowanych i zaangażowanych uczestników. Większy wpływ na realną zmianę zachowań uczestników, a nie tylko na poziom wiedzy czy wrażenia ze szkolenia.

Co zyskują organizacje?

Efekty szkoleń z punktu widzenia całej organizacji. Efektywniejsze wykorzystanie budżetów szkoleniowych.

Jak zmierzyć skuteczność szkoleń w modelu Effect Factor?

Model Effect Factor umożliwia mierzenie skuteczności szkoleń, tworzenie benchmarków oraz rankingów skuteczności szkoleń. Badanie przebiega w trzech etapach, dwóch perspektywach i na 4 poziomach skuteczności. Badanie jest obsługiwane przez system Effect Factor dostępny online. Badanie jest uniwersalne, łatwe do przeprowadzenia i nie wymaga rozbudowanych systemów pomiarów wyników w organizacjach, ponieważ jest od nich niezależne.

Do jakich szkoleń można zastosować model Effect Factor?

Effect Factor można zastosować do wszystkich rodzajów szkoleń, w tym warsztatów, wykładów, szkoleń e-learningowych, konferencji, przedmiotów studiów.

Jakich nakładów i przygotowań wymaga wdrożenie modelu Effect Factor?

Effect Factor jest uniwersalnym podejściem niezależnym od systemów zarządzania funkcjonujących w organizacjach, dlatego nie wymaga żadnych istotnych zmian w organizacji, w jej procesach, czy systemach zarządczych.

Czy Effect Factor jest bezpłatny?

Cała metodyka oraz narzędzia Effect Factor są bezpłatne i dostępna do wykorzystania, łącznie ze szkoleniem „Basic” dostępnym online (w przygotowaniu). Odpłatne jest korzystanie z systemu badania skuteczności szkoleń Effect Factor dostępnego online oraz z innych szkoleń dotyczących modelu Effect Factor („Advanced” oraz „Professional”). Obie płatne usługi nie są niezbędne do zastosowania modelu Effect Factor w praktyce, choć mogą to ułatwić.

Czy istnieje system certyfikacji Effect Factor dla trenerów lub firm szkoleniowych?

Programy certyfikacyjne są obecnie w przygotowaniu. Przewidujemy 3 stopnie certyfikacji: 1.”Basic”, który można uzyskać po zaliczeniu szkolenia online; 2.“Advanced”, który można uzyskać po przejściu dwudniowego warsztatu szkoleniowego; 3.“Professional”, który wymaga spełniania warunków “Advanced” oraz przeprowadzenia co najmniej 3 badań skuteczności szkoleń w systemie Effect Factor dostępnym online. Dotyczy to zarówno osoby organizatora szkolenia jak i trenera prowadzącego szkolenie.

Czy można zostać partnerem Effect Factor?

Program partnerski dostępny będzie wyłącznie dla firm szkoleniowych oraz trenerów. Aby zostać Partnerem modelu Effect Factor należy zdobyć certyfikat “Basic” (odbyć szkolenie online) oraz zadeklarować stosowanie modelu Effect Factor w prowadzonych szkoleniach. W przypadku firm szkoleniowych, niezbędne jest uzyskanie certyfikatu co najmniej przez jedną z osób reprezentujących firmę. Partnerzy modelu Effect Factor otrzymują dostęp do poszerzonej bazy zasobów, przykładów i narzędzi.

Jak powstał model Effect Factor?

Effect Factor jest wynikiem wielu lat doświadczeń w projektowaniu, przygotowaniu i ocenie skuteczności szkoleń biznesowych, w tym projektów e-learningowych zespołu LLidero. Bazą metodyczną modelu jest 4 poziomowy model Kirkaptricka, powszechnie akceptowany model oceny efektywności szkoleń. Effect Factor został zbudowany tak, aby zapewnić: niskie koszty wdrożenia, porównywalność wyników i powszechność stosowania. Dzięki temu stosować mogą go zarówno małe firmy, korporacje, urzędy administracji publicznej, firmy szkoleniowe jak i samodzielni trenerzy.

Chciałbyś otrzymywać najnowsze informacje?

 

Formularz zapisu na badania

Chcę brać udział w badaniach (możesz wypisać się w każdej chwili).