Effect Factor.ninja

Effect Factor.ninja

Effect Factor – proces tworzenia skutecznych szkoleń

Effect Factor proces from Przemyslaw Kedzia

Strategiczna Karta Szkolenia

Ze Strategicznej Karty Szkolenia korzystamy przy projektowaniu każdego szkolenia. Dzięki niej wszyscy interesariusze szkolenia, począwszy od najwyższego kierownictwa po trenerów, a nawet uczestników mogą uzgodnić wspólne rozumienie celów szkolenia i ocenić wstępnie czy szkolenie faktycznie odpowiada na wyzwania lub problemy organizacji. Trenerzy zyskują precyzyjne wskazówki dotyczące szczegółowego programu szkolenia i doboru technik szkoleniowych.

Jak korzystamy ze Strategicznej Karty Szkolenia

Zaczynamy od określenia wyzwania lub problemu do rozwiązania. Następnie budujemy hierarchię celów biznesowych. Na końcu definiujemy cele na wszystkich 4 poziomach skuteczności. Program szkolenia i dobór technik szkoleniowych jest efektem zdefiniowanych celów. Inaczej mówiąc w programie pojawiają się wyłącznie tematy oraz techniki, które dają największe szanse na osiągnięcie celów. Wszystkie inne zagadnienia są z niego eliminowane.

Co zyskujemy dzięki zastosowaniu Strategicznej Karty Szkolenia?

Pewność, że szkolenie odpowiada na wyzwania lub rozwiązuje problemy Twojej organizacji. Pewność, że zakres i program szkolenia są zgodne z celami szkolenia. Wskazówki dotyczące technik i form szkoleniowych.

Możesz pobrać wypełnioną, przykładową Strategiczną Kartę Szkolenia dla szkolenia z przeciwdziałania mobbingowi. Warto zwrócić uwagę na powiązanie „Wyzwania” z „Celami biznesowymi”, a następnie powiązanie „Celów biznesowych” z „Celami szkolenia”.

Chciałbyś otrzymywać najnowsze informacje?

 

Formularz zapisu na badania

Chcę brać udział w badaniach (możesz wypisać się w każdej chwili).